Jak zostać opiekunem w przedszkolu?

Aby zostać opiekunem w przedszkolu, należy ukończyć kurs Opiekun w Żłobku. Kurs ten jest dostępny w wielu szkołach i ośrodkach edukacyjnych na terenie całej Polski. Kurs składa się z czterech modułów teoretycznych i praktycznych. Moduły teoretyczne obejmują wiedzę o rozwoju dziecka, pielęgnacji i higienie dziecka, bezpieczeństwie dziecka oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Moduły praktyczne obejmują naukę jak stosować się do procedur przedszkolnych, prowadzić zajęcia z dziećmi oraz jak organizować ich czas wolny. Kurs opiekun w żłobku trwa około 80 godzin i po jego ukończeniu można podjąć pracę w charakterze opiekuna w przedszkolu.

Aby zostać opiekunem w przedszkolu, należy spełniać poniższe warunki:

  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
  • być osobą pełnoletnią;
  • posiadać aktualne badania lekarskie;
  • posiadać aktualne szczepienia ochronne;
  • nie być karanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub ujawnione przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

Osoby chcące zostać opiekunami w przedszkolu mogą skontaktować się bezpośrednio z przedszkolem, w którym chcą pracować lub z ośrodkiem edukacyjnym, w którym można uzyskać kwalifikacje do pracy w tym zawodzie. Więcej informacji na temat tego jak zostać opiekunem w przedszkolu można znaleźć na stronach internetowych szkół i ośrodków edukacyjnych oraz na stronach internetowych przedszkoli. Kurs opiekuna w przedszkolu