Jak powstaje druk na koszulce?

Drukowanie na koszulkach nie jest tak proste jak drukowanie na papierze. Farba naniesiona na koszulkę reaguje w różny sposób w zależności od tkaniny i czasu jej barwienia. Proces rozpoczyna się od ustawienia obrazu, który ma zostać wydrukowany na koszulce w programie do sitodruku lub w Photoshopie, albo odręcznego odrysowania go na przezroczystej folii. Po ustaleniu tego obrazu, następnym krokiem jest wykonanie jego szablonu do wykorzystania w maszynie sitodrukowej. Następnie szablon nakłada się na odpowiednią koszulkę i wyciska farbę przez szablon na koszulkę.

 

Farba stosowana w maszynach do sitodruku jest gruba i może być na bazie wody lub rozpuszczalnika. Tusz na bazie wody jest używany częściej, chociaż tusz na bazie rozpuszczalnika daje wyższą jakość druku, który będzie trwał dłużej.

Po nałożeniu na koszulkę farby należy ją wyprać, aby usunąć jej nadmiar, który nie przeniósł się na koszulkę (można pozostawić część tego nadmiaru, ponieważ dzięki temu koszulka będzie wyglądać na starą i zużytą). Następnym krokiem jest suszenie; różne rodzaje koszulek wymagają różnych ilości czasu przed lampami cieplnymi. Więcej nan temat druku znajdziesz na stronie https://printure.pl/