Odnawialne źródła energii – jakie rozwiązania można wyróżnić na rynku?

energy photo

Odnawialne źródła energii to przyszłość branży energetycznej. Ostatni raport Międzynarodowej Agencji Energii stwierdza, że systemy energii odnawialnej będą stanowić prawie 80% globalnej produkcji energii do 2050 roku.

Odnawialne źródła energii obejmują turbiny wiatrowe, panele słoneczne, generatory pływowe i elektrownie geotermalne. Systemy energii odnawialnej są również znane jako zielone rozwiązania energetyczne, ponieważ są przyjazne dla środowiska i zrównoważone.

Istnieje kilka rodzajów odnawialnych źródeł energii:

Energia wiatrowa 

Wykorzystuje ona turbiny wiatrowe do wytwarzania energii elektrycznej poprzez przekształcenie energii kinetycznej w energię elektryczną. Wiatr obraca łopatki przymocowane do generatora elektrycznego, który wytwarza energię elektryczną. Istnieją trzy główne typy turbin wiatrowych – turbiny o osi poziomej, turbiny o osi pionowej i turbiny hybrydowe (które łączą konstrukcję o osi poziomej i pionowej).

Energia słoneczna

Przekształca światło słoneczne w energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych (PV) lub słonecznych umieszczanych na dachach lub na pustyniach. Ogniwa PV są stosowane w satelitach od 1958 r., ale stały się bardziej powszechne po 1970 r., gdy koszty gwałtownie spadły dzięki dotacjom rządowym. Obecnie panele fotowoltaiczne są szeroko stosowane w domach i firmach, a także do oświetlenia ulic w wielu krajach na całym świecie, w tym w Niemczech i Japonii. W ich montażu oraz pomoc w poprawnym ich działaniu, oferuje między innymi poniższa firma https://columbusenergy.pl/.

Geotermia

Wykorzystuje ona ciepło spod powierzchni Ziemi do napędzania generatorów elektrycznych lub produkcji pary, która zasila turbiny. Energia geotermalna jest czasami nazywana „gruntowymi pompami ciepła”, ponieważ ciepło jest pobierane spod powierzchni, gdzie jest naturalnie przechowywane w skałach i wodzie.